آشنایی کلی با مقاله:

آزمایشگاه‌ها در دو نوع مستقل و وابسته به مراکز درمانی فعالیت دارند. اهمیت آزمایشگاه‌ها زمانی مشخص می‌شود که، ۸۰ درصد نتیجه‌گیری‌ها و درمان‌ها با توجه به جواب آزمایش‌ها انجام می‌شود. این فضاها دارای سه حوزه اصلی پذیرش، حوزه فنی و حوزه پشتیبانی می‌باشد. این محتوا به‌منظور آشنایی با استانداردها و ضوابط آزمایشگاه در مراکز درمانی، نگارش شده است.

برای آشنایی با استانداردها و ضوابط آزمایشگاه نیاز است تا در ابتدا با ماهیت آزمایشگاه به‌طور دقیق آشنا شویم. آزمایشگاه محلی است که در آن تمامی عوامل بیماری‌زا در بدن انسان موردبررسی قرار می‌گیرد. همچنین بافت‌های بیولوژیک در بدن با توجه به داروها نیز موردبررسی و آزمایش قرار می‌گیرد. در این مقاله قصد داریم شمارا با استانداردها و ضوابط آزمایشگاه ها در مراکز درمانی آشنا کنیم.

slide3 1024x363 1

فضاهایی که مطابق با استانداردها و ضوابط آزمایشگاه ها  باید طراحی شوند

اهمیت آزمایشگاه زمانی مشخص میشود که، معمولاً ۸۰ درصد از نتیجه‌گیری‌ها و ارائه درمان‌های پزشکی با توجه به جواب آزمایش‌ها انجام می‌شود.

با توجه به روند انجام آزمایش‌ها باید فضاهایی برای پذیرش بیمار، سالن  انتظار بیماران، محل آماده‌سازی، نمونه‌گیری، جمع‌آوری نمونه‌ها، محل آزمایش نمونه‌ها، بررسی نمونه و … در نظر گرفته شود.

به‌طورکلی بر اساس ضوابط آزمایشگاه، دو نوع آزمایشگاه تحت نظر مراکز درمانی وجود دارد. آزمایشگاه‌هایی که به‌طور مستقل مشغول به فعالیت هستند. و بیماران با توجه به نسخه‌ی پزشک معالج به آنجا مراجعه می‌کند. این آزمایشگاه‌ها در زمان‌های مشخصی جواب آزمایش را ارائه می‌دهند. و بعدی آزمایشگاه‌هایی هستند که در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به‌طور وابسته مشغول به فعالیت هستند. که در آنجا پزشک می‌تواند جواب‌های آزمایش بیماران را با توجه به‌ضرورت درمان سریع آزمایش به‌صورت اورژانسی آماده کند. خدماتی که بر اساس استاندارد آزمایشگاه در هر دو نوع از آزمایشگاه‌ها باید ارائه شود. عبارت است از: خون‌شناسی، ایمنی- خون‌شناسی، ادرار، آسیب‌شناسی سلولی و بافت، میکروب‌شناسی، بیوشیمی، تشخیص مولکولی، سم‌شناسی، ژنتیک، ایمونوهماتولوژی و سیتوژنیک.

نمونه آزمایشگاه با استاندارد نمونه آزمایشگاه با استاندارد

 

استانداردها و ضوابط معماری در طراحی آزمایشگاه ها

استانداردهای معماری در طراحی آزمایشگاه‌ها باید با توجه به دو جنبه کمی و کیفی موردبررسی قرار گیرد. که در ادامه به آن بیشتر خواهیم پرداخت.

کیفیت‌های طراحی فضا با استناد به ضوابط آزمایشگاه: برای طراحی و اجرای فضای آزمایشگاهی باید ابتدا تناسب فضای موردنظر را با کاربری فضا را موردبررسی قرارداد. این تناسب در فضا تمامی موارد اعم از نورگیری فضا، تهویه در آزمایشگاه ، آب، برق، فاضلاب، نحوه چیدمان تجهیزات و … می‌باشد. استفاده از دیوارهای جداکننده غیرضروری و ستون‌ها نیز می‌تواند از کیفیت طراحی فضای آزمایشگاهی کم کند.

کمیت های طراحی فضا با استناد بر ضوابط آزمایشگاه: حتی اگر فضای آزمایشگاهی در مراکز درمانی طراحی شود. نیاز است تا در ابتدا آن را به طور کاملا مستقل در نظر بگیریم. تا بتوانیم تمامی فضاهای مورد نیاز را در آن لحاظ نماییم. اگر آن را فضایی وابسته بدانیم. پس از مدتی متوجه خواهیم شد که، فضای آزمایشگاهی برای پزشکان و خدمات پزشکی کافی نخواهد بود. از طرفی ممکن است فضای درستی برای آن در نظر گرفته نشود. بنابراین بهتر است در ابتدا آن را فضایی مستقل در نظر بگیریم.متراژ در نظر گرفته‌شده برای طراحی فضای آزمایشگاهی با توجه به ضوابط آزمایشگاه تأثیری کاملاً مستقیم بر روی ارائه باکیفیت خدمات و ایمنی آزمایشگاه می‌گذارد. بنابراین در هنگام طراحی دکوراسیون آزمایشگاه نیاز است تا متراژ آن را با توجه به حداکثر کارکنان، تمامی خدمات و بیماران موردبررسی و انتخاب قرارداد.

نمونه آزمایشگاه با استاندارد

فضاهای استاندارد در طراحی آزمایشگاه‌ها، با استناد بر ضوابط آزمایشگاه

۱٫ حوزه نمونه‌گیری و پذیرش: این حوزه از فضا با توجه به ضوابط آزمایشگاه به‌طور مستقیم با بیماران در ارتباط است. در این حوزه آزمایشگاه بخش‌های خون‌گیری از مراجعه‌کنندگان، جمع‌آوری نمونه‌های ادرار و مدفوع، نمونه‌گیری دهانه رحم، مجرای ادراری، واژن و …، خراشیدن پوست و ناخت به‌منظور نمونه‌گیری و همچنین نمونه‌گیری  از سایر مایعات بدن قرار می‌گیرد.

فضای ثبت اطلاعات بیماران توسط پرسنل، فضای انتظار بیماران، ارائه نتایج آزمایش‌ها و …. نیز در این حوزه از فضای آزمایشگاهی به فعالیت می‌پردازد. تمامی بخش‌های موجود در این حوزه آزمایشگاهی باید به‌طور کامل برای تمامی آزمایشگاه‌های مستقل و وابسته طراحی و اجرایی شود.

۲٫ حوزه پشتیبانی: این حوزه تمامی عملکردهای اصلی را با توجه به ضوابط آزمایشگاه موردبررسی و پشتیبانی قرار می‌دهد. که این عملکردها شامل تمامی فعالیت‌های قبل آزمایش، حین و بعد از آزمایش (حوزه پذیرش و فنی) می‌باشد. و پشتیبانی تمامی مسائل مربوط به فضای آزمایشگاهی، بیماران، فضای اداری، انبار و پرسنل را بر عهده دارد.

امتیاز دهی