• حتما بخوانید

    ** گروه معماران شهرآرا به دلیل تکمیل ظرفیت پروژه های اجرایی تا پایان سال 1400 و عدم داشتن زمان برای پروژه های زیر 50 متر و کمتر از 60 روز زمان را دارد، تا پایان سال پروژه های زیر 50 متر و کمتر از 60 روز را اجرا نمی کند.
  • گروه شهرآرا چه کمکی میتواند به شما بکند؟
1.9/5 - (124 امتیاز)
Call Now Button
× ارتباط با مشاوران شهرآرا