استخدام بازاریاب

  • نکته مهم

    وظیفه ی شما فروش نیست،بلکه فقط جمع آوری اطلاعات است. ما نیاز به تعدادی بازاریاب داریم برای جمع آوری اطلاعات از بازاری مشخص. اگر علاقه به همکاری در این زمینه دارید،فرم را تکمیل کنید.
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp