از اینکه قصد همکاری با مارا دارید بسیار خوشحال هستیم لطفا قبل از تکمیل فرم موارد ذکر شده را به دقت مطالعه کنید.


  1. اطلاعات داروخانه ها باید در لینک اختصاصی که برای شما ارسال میشود وارد شود.به این معنی که اطلاعات بصورت عکس،دست نوشته ،فایل اکسل و… قابل قبول نیست و فقط از طریق ثبت در سایت قابل قبول و محاسبه میشود.
  2. پس از ثبت اطلاعات در سایت و بررسی صحت اطلاعات از جانب ما،تسویه حساب بین ۷ تا ۱۰ روز کاری انجام میشود.
  3. اطلاعات بصورت روزانه یا هفتگی باید ثبت شود و حداقل  ۱۵ تا حداکثر ۶۰ داروخانه در یک هفته باید ثبت گردد.
  4. طبق گفتگو های اولیه به ازای هر یک عدد ثبت اطلاعات درست، مبلغ ۱۰،۰۰۰ تومان دستمزد دریافت میکنید.
تکمیل این فرم به منظور پذیرش شرایط همکاری با ما است.