• هویت برند

  • لطفا تا آنجا که قادر هستید این اطلاعات نظیر رنج سنی، جنسیت، درآمد، اشتغال، مکان و سبک زندگی مشتریانی که دارید و می خواهید بدست بیاورید را ذکر کنید. از ذکر کردن همه، اکثر و... جدا خودداری فرمائید.
  • درصورتی که لوگو داشته اید آنرا الصاق فرمائید.
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, gif, jpeg, psd, tiff, ai, eps, c.
  • آیا دوست دارید در لوگویتان ظاهر شود؟
  • آشنایی بیشتر با لوگو و لوگو تایپ:

    تعریف لوگو، نشانه یا آرم: علامتی انحصاری که در آن از عناصر بصری (اشکال و تصاویر) مرتبط با یک موضوع خاص برای انتقال مفاهیم مدنظر استفاده می شود. تعریف لوگو تایپ یا نشانه نوشته: علامتی نوشتاری که در آن نام یک شرکت با توجه به معنای لغوی و ارتباط آن با کیفیت و چگونگی خدمات آن شرکت طراحی می شود. این علامت باید در شکل تصویری خود احساسی منطبق بر فعالیت شرکت مربوطه را القا کند.
  • حداکثر 2 رنگ را پیشنهاد کنید.
  • لطفا مهمترین ویژگی هایی که سازمان شما و دورنمایش دارد را بطور صادقانه انتخاب کرده و علامت گذاری کنید.
Call Now Button
× ارتباط با مشاوران شهرآرا