ادرس پروژه: اصفهان،بلوار جانبازان
نوع پروژه داروخانه
زمان پروژه مهرماه 95

با توجه به شرایط موجود ملک،طراحی دکوراسیون داروخانه بر اساس نیازها انجام شد. که در شرایط موجود طبقه ی بالا برای اتاق مدیریت و بخشی برای ساخت داروهای ترکیبی و اضافه شدن یک سرویس بهداشتی در نظر گرفته شد.

dr.torabi.1

و اما قسمت نسخه پیچی با توجه به فضای کمی که وجود داشت با تدبیری در طراحی در قسمتی از پشت قفسه های آرایشی دیده شد و با در نظر گرفتن سلیقه ی کارفرما و روانشناسی رنگ از دو رنگ سفید و قهوه ای استفاده شد و بیشترین فضا برای محیط فروشگاه در نظر گرفته شد و با توجه به وضع موجود قسمت تردد مشتری و پرسنل از دو درب مجزا صورت گرفت.

dr.toarbi3 dr.torabi12

dr.torabi4

dr.torabi5

Call Now Button
× ارتباط با مشاوران شهرآرا