image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

دیزاین داروخانه آبان دکتر بخشایی

آدرس پروژه: ۵ طبقه خانه اصفهان                                     زمان پروژه:فروردین ۱۳۹۶                         نوع پروژه:داروخانه

طراحی و اجرای دکوراسیون داروخانه دکتر بخشایی توسط گروه معماران شهر آرا

متریال های به‌کاربرده شده: های گلاس سفید، سرامیک، شیشه سکوریت

مراحل اجرایی پروژه:

1- باز کردن قفسه‌های قبلی
2- تخریب
3- اجرای درب برقی
4- کف سازی (تعویض سرامیک)
5- اجرای تایل سقف
6- نورپردازی
7- نصب اسپیلیت
8- اجرای دکور

این داروخانه ازنظر وسعت فضائی، فضای کمی داشت و قسمت انبار داروخانه به فضای فروشگاه اضافه شد و بعد از عملیات اجرائی کف و سقف و تعویض شیشه‌ها و درب فضا برای ام.دی. اف آماده شد در این داروخانه بخش زیادی به فروشگاه تبدیل شد و مابقی به قسمت نسخه‌پیچی و فضائی هم برای ساخت داروهای ترکیبی دیده شد و ترکیب رنگی در این فضارنگ سفید و سبز است.

فضاهای طراحی‌شده:  طراحی فضای ساخت دارو قسمت قفسه‌های دارویی قسمت قفسه‌های بهداشتی قسمت فضای تحویل دارو

Call Now Button
× ارتباط با مشاوران شهرآرا