پروژه داروخانه آبان (دکتر بخشایی)

پروژه رادیولوژی دکتر‌ نیکپور(توحید)
17 مهر , 1397
پروژه داروخانه دکتر ترابی
17 مهر , 1397

آدرس پروژه: ۵ طبقه خانه اصفهان نوع پروژه: داروخانه زمان پروژه: فروردین ۱۳۹۶

این داروخانه ازنظر وسعت فضائی، فضای کمی داشت و قسمت انبار داروخانه به فضای فروشگاه اضافه شد و بعد از عملیات اجرائی کف و سقف و تعویض شیشه‌ها و درب فضا برای ام.دی. اف آماده شد در این داروخانه بخش زیادی به فروشگاه تبدیل شد و مابقی به قسمت نسخه‌پیچی و فضائی هم برای ساخت داروهای ترکیبی دیده شد و ترکیب رنگی در این فضارنگ سفید و سبز است.

متریال های به‌کاربرده شده: های گلاس سفید، سرامیک، شیشه سکوریت

مراحل اجرایی پروژه: ۱- باز کردن قفسه‌های قبلی ۲- تخریب ۳- اجرای درب برقی ۴- کف سازی (تعویض سرامیک) ۵- اجرای تایل سقف ۶- نورپردازی ۷- نصب اسپیلیت ۸- اجرای دکور

فضاهای طراحی‌شده: طراحی فضای ساخت دارو قسمت قفسه‌های دارویی قسمت قفسه‌های بهداشتی قسمت فضای تحویل دارو