پروژه داروخانه آبان (دکتر بخشایی)

پروژه رادیولوژی دکتر‌ نیکپور(توحید)
17 مهر , 1397
پروژه داروخانه دکتر ترابی
17 مهر , 1397

دیزاین داروخانه آبان دکتر بخشایی

آدرس پروژه: ۵ طبقه خانه اصفهان                                     زمان پروژه:فروردین ۱۳۹۶                         نوع پروژه:داروخانه

طراحی و اجرای دکوراسیون داروخانه دکتر بخشایی توسط گروه معماران شهر آرا

متریال های به‌کاربرده شده: های گلاس سفید، سرامیک، شیشه سکوریت

مراحل اجرایی پروژه:

  1. باز کردن قفسه‌های قبلی
  2. تخریب
  3. اجرای درب برقی
  4. کف سازی (تعویض سرامیک)
  5. اجرای تایل سقف
  6. نورپردازی
  7. نصب اسپیلیت
  8. اجرای دکور
این داروخانه ازنظر وسعت فضائی، فضای کمی داشت و قسمت انبار داروخانه به فضای فروشگاه اضافه شد و بعد از عملیات اجرائی کف و سقف و تعویض شیشه‌ها و درب فضا برای ام.دی. اف آماده شد در این داروخانه بخش زیادی به فروشگاه تبدیل شد و مابقی به قسمت نسخه‌پیچی و فضائی هم برای ساخت داروهای ترکیبی دیده شد و ترکیب رنگی در این فضارنگ سفید و سبز است.

فضاهای طراحی‌شده: طراحی فضای ساخت دارو قسمت قفسه‌های دارویی قسمت قفسه‌های بهداشتی قسمت فضای تحویل دارو

Call Now Button
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp