از ۲ تا ۵ میلیون تومن هدیه طراحی داروخانه و مراکز پزشکی !


اگر قصد دارید در سال ۱۴۰۰ از هدیه طراحی استفاده کنید،میتونید تا ۱۶ آذر درخواستتون رو ثبت کنید و حتی در سالِ آینده هم از این هدیه استفاده کنید.
اما تا پایانِ امسال فقط  برای ۲ پروژه ظرفیت طراحی و اجرا داریم.


هدیه ویژه کادر درمان

برای قدردانی از زحمات ِکادر درمان در این ده ماهِ مبارزه با کرونا
  • به عنوان مثال:طراحی داروخانه،مطب،تراس،مسکونی،آشپزخانه و....
  • به عنوان مثال: تا پایانِ بهارِ 1400


*توجه: این هدیه و خدمات فقط مخصوص کادر درمان هست.