• نکته مهم

    برای اینکه پروژه شما با موفقیت به انجام برسد نیاز به دریافت اطلاعاتی در مورد علایق،نیاز ها،وضعیت موجود و... داریم لطفا به همه پرسشها با دقت پاسخ دهید.
  • مشخصات

  • اهداف

  • تجزیه و تحلیل

  • این سوال جهت برنامه ریزی و زمانبندی مناسب برای انجام پروژه شماست و این موضوع برای مجموعه شهرآرا بسیار مهم است.
  • توجه داشته باشید که بدون پاسخ دادن به این سوال ما نمیتوانیم وارد مرحله طراحی شویم چرا که همه چیز مثل نوع طرح،متریال و....بستگی به بودجه شما دارد.
Call Now Button
× ارتباط با مشاوران شهرآرا